המלצות להפקת אירועים בטבע

ארגון  אירוע בטבע מצריכה הערכות שונה המבדילה אותההפקת  אירועים רגילים.

בכתבה זו תוכלו למצוא מספר המלצות שיעזרו לתכנן אירוע בטבע.

 

1. חישבו על מקום ההולם את סגנון שלכם.

2. קבלו הערכה של סדר גודל המשתתפים באירוע  שלכם

3. בחרו אתר שיכול לאכלס  מספר האורחים

4. האתר צריך להכיל גישה נאותה לכל המשתתפים האירוע

5. בידקו ש חברת הקייטרינג שמצאתם מסוגלת להגיע ולהגיש אוכל במקום האירוע

6. צריך להקפיד כי בארוע בשטח מוגדר, שמספר המשתתפים המתוכנן בו עולה על אלף, יותקנו שני פתחי יציאה לפחות.

7. דאגו לשירותים כימיים במידה נאותה ע"מ להתאים לכמות המשתתפים.

8. בעת תכנון  אירועים, כדאי להכין גם תוכנית לפירוק, פינוי הציוד פינוי פסולת והחזרת המקום למצבו המקורי

9. הכרחי לתכנן מגרשי חניה, דרכים זמניות ותנועה לצורכי גישה או מילוט בשעת הצורך

10. באזורים מרוחקים יש  לוודא שעזרה ראשונה וצוות רפואי נגיש

11. דאגו ל תאורת רחוב הולמים ללילה.