mrmrsweddingonline

אין כמו אותו הערב המיוחד הזה שבו מתאחדות שתי נשמות אל אחת שלמה, ערב החתונה. זה לא משנה כמה פעמים אנחנו נהיה בטקס החתונה תמיד אנחנו נתרגש כאילו אלה הם אנחנו שעומדים שם תחת החופה האישית שלנו, זה לא ממש משנה באיזו דת מדובר והאם החתונה היא בכלל דתית, עצם המעמד של שני אנשים שבוחרים…