תכנית חדשה של מנהל התכנון – אולמות אירועים יורחקו משטחי מגורים

אולמות האירועים יורחקו ממגורים ושטחים פתוחים בפוסט שעלה השבוע באתר וואלה צוין שמנהל התכנון במשרד האוצר גיבש מדיניות לפיה אולמות אירועים יורחקו משטחים פתוחים וממרכזי המגורים, המגורים וימוקמו באזורי מסחר, תעשייה, מלונאות, או בפארקים מטרופוליניים ושאר מוקדי משיכת קהל – באופן שתואם את התכנון במקומות אלו. במנהל מעוניינים לצמצם את השפעת גני האירועים בתחומי הרעש,…